Maternitats, paternitats, família

Maternitats, paternitats, família

Durant la gestació dels nostres fills i filles ens estam gestant, alhora, com a mares i com a pares. Aquest fet tant important implica molts d’aspectes que poden fer que les nostres vides trontollin i que canviïn les nostres formes d’entendre la vida i tot allò que ens envolta.

Des del naixement de la nostra família, passant per tota la infància i arribant a l’adolescència, els pares i les mares sovint passam per diferents etapes que ens fan créixer també a nosaltres. Algunes d’aquestes etapes poden arribar a convertir-se en crisis emocionals, altres ens empenyen a canviar d’actitud davant la vida i fer un canvi de mirada cap als fills i les filles. Però el que està clar que tot suposa un gran aprenentatge.

Dels múltiples tipus de famílies que hi ha, cada una viu la maternitat i/o paternitat de forma diferent. El que no queda cap dubte és que al convertir-nos en família, replantejam les nostres vides, les nostres inquietuds, els nostres valors i, fins i tot, les nostres preferències. I, per suposat, la nostra vida en parella.

Ens cal, com a mares i com a pares, cuidar-nos com a adults. No és fàcil arribar a un equilibri de les diferents facetes de la nostra vida on les presses, la manca de temps, la mala gestió de les nostres emocions, entre altres, fan que, a vegades, ens costi centrar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres prioritats i amb les nostres il·lusions.

Val la pena fer una mirada cap el nostre interior, replantejar els nostres pensaments, els nostres sentiments i les nostres emocions per poder viure d’una forma més lliure i relaxada la nostra maternitat i la nostra paternitat.